window.onscroll = function() {scrollFunction()}; function scrollFunction() { if (document.body.scrollTop > 50 || document.documentElement.scrollTop > 50) { document.getElementById("header1").style.fontSize = "30px"; } else { document.getElementById("header1").style.fontSize = "90px"; } } If you are using the jQuery library, then don't forget to wrap your code inside jQuery.ready() as follows: jQuery(document).ready(function( $ ){ window.onscroll = function() {scrollFunction()}; function scrollFunction() { if (document.body.scrollTop > 50 || document.documentElement.scrollTop > 50) { document.getElementById("header1").style.fontSize = "30px"; } else { document.getElementById("header1").style.fontSize = "90px"; } } }); -- If you want to link a JavaScript file that resides on another server (similar to ), then please use the "Add HTML Code" page, as this is a HTML code that links a JavaScript file. End of comment */ window.onscroll = function() {scrollFunction()}; function scrollFunction() { if (document.body.scrollTop > 50 || document.documentElement.scrollTop > 50) { document.getElementById("header1").style.height = "90px"; } else { document.getElementById("header1").style.height = "30px"; } } ); -- If you want to link a JavaScript file that resides on another server (similar to ), then please use the "Add HTML Code" page, as this is a HTML code that links a JavaScript file. End of comment */ jQuery(document).ready(function( $ ){ window.onscroll = function() {scrollFunction()}; function scrollFunction() { if (document.body.scrollTop > 50 || document.documentElement.scrollTop > 50) { document.getElementById("header").style.fontSize = "30px"; } else { document.getElementById("header").style.fontSize = "90px"; } }); -- If you want to link a JavaScript file that resides on another server (similar to ), then please use the "Add HTML Code" page, as this is a HTML code that links a JavaScript file. End of comment */

כמה עולה שתל מבנה וכתר

איור של שתל בשיניים

כמה עולה לעשות שתלים בשיניים?

אחת השאלות החשובות ביותר אנשים שחושבים לעשות השתלת שיניים, היא כמה עולה שתל בפה. זוהי שאלה נכונה ומוצדקת אשר לא פעם קובעת גם את הבחירה במרפאה וברופא שיבצעו את ההליך. אכן, אם תשאלו כמה עולה לעשות שתל בפה במספר מרפאות שיניים, תגלו שכמספר המרפאות כך גם מספר התשובות. מדוע הדבר קורה? איך קובעים כמה עולה לעשות שתלי שיניים? על כך במאמר הבא.

גורמים הקשורים לרופא ולמרפאה

באופן כללי, ניתן לחלק את הגורמים שקובעים כמה עולה שתל בשיניים לשני חלקים מרכזיים: גורמים שקשורים בטיפול וגורמים שקשורים למרפאה.

מבחינת הטיפול- ישנה חשיבות למקרה הספציפי עצמו: כמות העצם, איכות העצם, מיקום השתל ועוד- כל אלה מכוונים איזה סוג שתל מתאים למקרה והאם יש צורך גם בתוספת עצם. פרוצדורה זו משליכה על מורכבות הטיפול וגם על עלויות. שימוש בסד כירורגי ממוחשב- עוזר להגיע לרמת דיוק גבוהה יותר מצד אחד אך בעל עלות לא זניחה מצד שני.

מבחינת המרפאה– ישנה חשיבות לגבי הצוות המטפל- האם הרופא המשתיל הינו מומחה לחניכיים או כירורג פה ולסת? מהי רמת הידע, הניסיון, הניקיון, הצוות, השירות- כל אלה משליכים על איכות הטיפול וגם על עלותו.

בנוסף, לאחר ביצוע השתל יש לשקמו. עלות המבנה ,הכתר הזמני והכתר הקבוע יכולים להיות שונים כתלות בסוג המבנה והכתר, האם הכתר עם בסיס מתכתי או רק כתר חרסינה? מהי המעבדה המבצעת? האם העבודה מיוצרת בצורה של חריטה ממוחשבת?

כל אלה ועוד גורמים נוספים תורמים ומשפיעים על עלות השתל ושיקומו.

יש לזכור ששתל הינו דרך שיקומית להשלים שן חסרה. טוב ככל שיהיה- השתל לא יכול להיות עם אותה שרידות של השן המקורית. לכן עלינו מראש לבצע את הטוב ביותר ולשם כך לעיתים יש לשלם סכום נכבד.

אז מה היה לנו עד כה:
ד"ר אופיר זהבי - מנהל המרפאה, D.M.D
ד"ר אופיר זהבי - מנהל המרפאה, D.M.D

ד"ר אופיר חבר בהסתדרות לרפואת שיניים ונושא בתואר "רופא שיניים מעודכן". בשנת 2005 נבחר להדריך סטודנטים במחלקת שיקום הפה באוניברסיטת תל- אביב.
ד"ר אופיר מוכר וידוע כרופא המעניק טיפול שיניים מסור, יסודי ואחראי, בשילוב עם אמפתיה רבה למתרפאים ולרגשותיהם.

אהבתם? שתפו!
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp