window.onscroll = function() {scrollFunction()}; function scrollFunction() { if (document.body.scrollTop > 50 || document.documentElement.scrollTop > 50) { document.getElementById("header1").style.fontSize = "30px"; } else { document.getElementById("header1").style.fontSize = "90px"; } } If you are using the jQuery library, then don't forget to wrap your code inside jQuery.ready() as follows: jQuery(document).ready(function( $ ){ window.onscroll = function() {scrollFunction()}; function scrollFunction() { if (document.body.scrollTop > 50 || document.documentElement.scrollTop > 50) { document.getElementById("header1").style.fontSize = "30px"; } else { document.getElementById("header1").style.fontSize = "90px"; } } }); -- If you want to link a JavaScript file that resides on another server (similar to ), then please use the "Add HTML Code" page, as this is a HTML code that links a JavaScript file. End of comment */ window.onscroll = function() {scrollFunction()}; function scrollFunction() { if (document.body.scrollTop > 50 || document.documentElement.scrollTop > 50) { document.getElementById("header1").style.height = "90px"; } else { document.getElementById("header1").style.height = "30px"; } } ); -- If you want to link a JavaScript file that resides on another server (similar to ), then please use the "Add HTML Code" page, as this is a HTML code that links a JavaScript file. End of comment */ jQuery(document).ready(function( $ ){ window.onscroll = function() {scrollFunction()}; function scrollFunction() { if (document.body.scrollTop > 50 || document.documentElement.scrollTop > 50) { document.getElementById("header").style.fontSize = "30px"; } else { document.getElementById("header").style.fontSize = "90px"; } }); -- If you want to link a JavaScript file that resides on another server (similar to ), then please use the "Add HTML Code" page, as this is a HTML code that links a JavaScript file. End of comment */

ד"ר שי מגן

מומחה לטיפולי שורש

ד"ר שי מגן מומחה לטיפולי שורש

מיהו מומחה לטיפול שורש (אנדודונט)?

רופא שיניים אשר סיים התמחות מלאה ועמד בהצלחה במבחני ההתמחות של משרד הבריאות.

הכשרות וניסיון קליני

✔   בוגר ביה"ס לרפואת שיניים באוניברסיטת ת"א (2004) במסלול העתודה האקדמאית.

✔   בסיום לימודיו חזר לשירות צבאי כרופא שיניים. במהלך שירותו עבר קורס קצינים בבה"ד 1, ניהל ופיקד על מרפאות שיניים מובילות בצה"ל,
שהוערכו כמצטיינות בביקורות השונות של חיל הרפואה.

✔   נבחר כמצטיין קצין רפואה ראשי – רופא השיניים המצטיין של מערך רפואת השיניים בצה"ל. השתחרר מצה"ל לאחר 5 שנות שירות בדרגת סרן.

✔   עם סיום שירותו הצבאי התקבל להתמחות במחלקה לאנדודונטיה (טיפולי שורש) בביה"ח הדסה עין-כרם, והתמחה בה במשך כשלוש שנים וחצי.

✔   עבר בהצלחה את בחינות ההתמחות, והוסמך ע"י משרד הבריאות כמומחה לטיפולי שורש (2013).

✔   ד"ר מגן עוסק בתחום טיפולי השורש במרפאות שיניים פרטיות מזה מס' שנים.

✔   במקביל משמש ד"ר מגן כמדריך קליני של סטודנטים לרפואת שיניים בהדסה עין-כרם בתחום טיפולי השורש.